Now showing items 1-1 of 1

    • Zneškodnění aktivního střelce 

      Němcová, Michaela (Jihočeská univerzita, 2021)
      Tato bakalářská práce je vypracována na téma zneškodnění aktivního střelce. Cílem práce je zhodnotit připravenost Policie ČR na útok aktivního střelce a také fungování součinnosti složek integrovaného záchranného systému ...