Now showing items 1-1 of 1

    • Využití Wi-Fi sítí na základních školách 

      Klofáč, Patrik (Jihočeská univerzita, 2016)
      Cílem této bakalářské práce bylo zmapovat přítomnost a využití Wi-Fi sítí na základních školách kraje Vysočina, identifikovat přínosy a negativa, které dané řešení s sebou nese, jakou roli má Wi-Fi při výuce, popsat ...