Now showing items 1-3 of 3

  • Český literární realismus. 

   Gabrielová, Barbora (Jihočeská univerzita, 2018)
   Diplomová práce má za cíl sledovat extenzi českého literárního realismu. Navazuje přitom na bakalářskou práci a dále rozvíjí již dosažená zjištění a rozšiřuje je pomocí údajů o reedicích realistických děl, které sleduje ...
  • Mapa českého literárního realismu 

   Gabrielová, Barbora (Jihočeská univerzita, 2012)
   Cílem předložené práce je sestavit a vizualizovat databázi českého literárního realismu. První část práce se zabývá pojmem realismus. Následující dvě části se věnují zmapování realistické tvorby v české literatuře v období ...
  • Obrazné prostředky a frazémy v psané publicistice 

   Gabrielová, Barbora (Jihočeská univerzita, 2016)
   Tématem bakalářské práce jsou obrazné prostředky a ustálené obraty na obrazném základě frazémy v psané publicistice. Práce se skládá ze dvou částí. Teoretická část charakterizuje funkční styly a vysvětluje frazémy a obrazná ...