Now showing items 1-2 of 2

  • Optimalizace systému řízení zásob ve vybraném podniku 

   Gahutová, Šárka (Jihočeská univerzita, 2014)
   Cílem této diplomové práce bylo provedení optimalizace řízení zásob s ohledem na zlepšení dodavatelské úrovně služeb ve vybrané společnosti, která se zabývá výrobou mlýnských produktů a těstovin. Dílčím cílem byl návrh ...
  • Změna vzhledu obalu vybraného produktu 

   Gahutová, Šárka (Jihočeská univerzita, 2012)
   Úspěšnost produktu neurčuje pouze kvalita výrobku samotného, ale také kvalita obalu. Obal by měl zákazníka zaujmout na první pohled; logem, výrazným písmem nebo celkovým designem a tím přispět k jeho rozhodnutí o koupi. ...