Now showing items 1-2 of 2

  • NAKLÁDÁNÍ S CHEMICKÝMI LÁTKAMI V PODNIKU PRIMAGRA,a.s. 

   Gaigerová, Petra (Jihočeská univerzita, 2015)
   Abstrakt Ochrana obyvatelstva před dopady závažných havárií je v posledních letech velmi důležitou oblastí k řešení. Stejně jako nebezpečné chemické látky, s kterými se setkáváme v každodenním životě, úmyslně i neúmyslně. ...
  • Učební pomůcka při chemické havárii 

   Gaigerová, Petra (Jihočeská univerzita, 2017)
   Výukové programy s využitím simulačních technologií nejsou jen vhodnou formou náhrady klasických učebnic. Jsou zcela novou výukovou pomůckou, kde nachází své moderní uplatnění staré motto Jana Ámose Komenského "Schola ...