Now showing items 1-2 of 2

  • Cykloturistika na Železnorudsku a rozvoj regionálního cestovního ruchu 

   Gaislerová, Eva (Jihočeská univerzita, 2007)
   Práce se zabývala charakteristikou dané oblasti, cyklistikou v této oblasti, službami pro cyklisty a možnostmi vyžití. V práci byl také zmíněn sousední region Národní park Bavorský les. Cílem práce bylo zmapování cyklostezek, ...
  • Rozvoj cestovního ruchu v Národním parku Šumava 

   Gaislerová, Eva (Jihočeská univerzita, 2010)
   Práce se zabývá problematikou cestovního ruchu a jeho rozvoje v přísně chráněném území Národního parku Šumava. Toto území disponuje potenciálem pro rozvoj cestovního ruchu. Správa Národního parku Šumava neustále připravuje ...