Now showing items 1-2 of 2

  • Řízení pohledávek 

   Gajanová, Daniela (Jihočeská univerzita, 2016)
   Tato práce se zabývá problematikou řízení pohledávek z obchodních vztahů v daném podniku a dopadem neuhrazených pohledávek do hospodaření podniku. Teoretická část seznamuje se základními znalostmi důležitými pro pochopení ...
  • Zdanění příjmů ze závislé činnosti daňového rezidenta České republiky 

   Gajanová, Daniela (Jihočeská univerzita, 2019)
   Cílem této diplomové práce je porovnat daňové zatížení rezidenta České republiky, který má příjmy ze zaměstnání z České republiky a Rakouska. V teoretické části jsou uvedeny základní informace o daňovém systému České ...