Now showing items 1-2 of 2

  • Komunikace Českých Budějovic a nižší šlechty na přelomu 16. a 17. století 

   Gajdoš, Patrik (Jihočeská univerzita, 2019)
   Předkládaná diplomová práce se zabývá výzkumem komunikace městské rady Českých Budějovic se zástupci nižší šlechty v rozmezí let 1581 až 1584 a dále s přerušením z let 1602 až 1604. Klade si za cíl přiblížit obsah vzájemné ...
  • Zbraně v domácnostech měšťanů Volyně podle soupisu z roku 1551 

   Gajdoš, Patrik (Jihočeská univerzita, 2016)
   Předkládaná bakalářská práce se zabývá zbraněmi v domácnostech města Volyně podle dochovaného soupisu ozbrojení z roku 1551. Klade si za cíl představit úroveň osobní výzbroje obyvatel v raně novověkém městě a interpretuje ...