Now showing items 1-4 of 4

  • Druhý mezi fenoménem a dialogem 

   Albrecht, David (Jihočeská univerzita, 2012)
   Nový pohled na vnímání druhého přinesly dvě filosofické tradice: fenomenologie a dialogický personalismus. Obě na sebe vzájemně v otázce druhého působily a jejich reflexe nechala vzniknout velmi pozoruhodné myšlenkové ...
  • Etika Emmanuela Lévinase 

   Hušek, Jakub (Jihočeská univerzita, 2019)
   Práce nese název Etika Emmanuela Lévinase a jejím cílem je vyložit etickou koncepci tohoto originálního francouzského filosofa. V rámci práce je nejprve poukázáno na důležité vlivy, které měly význam pro Lévinasovo filosofické ...
  • Filosofie jako pneumatologie Ferdinanda Ebnera v díle "Das Wort und die geistigen Realitäten: Pneumatologische Fragmente" 

   Černá, Tereza (Jihočeská univerzita, 2013)
   Práce se věnuje filosofickému konceptu rakouského myslitele 20. století Ferdinanda Ebnera v jeho životním díle ?Das Wort und die geistigen Realitäten: Pneumatologische Fragmente? z roku 1921. Zohledněn je nejen myslitelův ...
  • Teorie krajního voluntarismu se zřetelem na pozdější autory 

   Lastomirská, Jana (Jihočeská univerzita, 2016)
   Práce se zabývá krajním voluntarismem a jeho vlivem na pozdější autory. Nejdříve je v práci vysvětlena Schopenhauerova koncepce metafyzické vůle. Zde je vůle nahlédnuta především jako forma objektivace, přičemž nejbližší ...