Now showing items 1-1 of 1

    • Zabezpečení objektů prvky I&HAS 

      Kandl, Jiří (Jihočeská univerzita, 2013)
      Ve své práci analyzuji možnosti zabezpečení objektů prvky "poplachových, zabezpečovacích a tísňových systémů" (dále: "I&HAS"). První část práce se zabývá popisem základních pojmů a definic z oblasti zabezpečení objektů a ...