Now showing items 1-1 of 1

    • Místo knihy Kazatel v rámci soudobé starověké filosofie 

      Filipová, Anna (Jihočeská univerzita, 2017)
      Práce se zabývá místem biblické knihy Kazatel v kontextu soudobé starověké filosofie. První část bakalářské práce knihu Kazatel představuje, zejména její název, autorství, dobu a místo vzniku, hlavní a charakteristická ...