Now showing items 1-1 of 1

    • Tomášův spis Quaestiones disputatae de anima 

      Moučková, Pavlína (Jihočeská univerzita, 2008)
      Práce pojednává o středověkém filosofovi Tomáši Akvinském. Nejprve předkládá celkový přehled Tomášova života a nastiňuje jeho filosofické dílo, hlavně pak myšlenky, které se týkají jeho pojetí duše. První dvě kapitoly jsou ...