Now showing items 1-1 of 1

    • Augustin Eugen Mužík 

      Mrazíková, Petra (Jihočeská univerzita, 2017)
      Anotace Bakalářská práce je výsledkem bádání v oboru literární historie a literární teorie. Přirozeně je užito převážně výzkumu kvalitativního, výsledky kvantitativního výzkumu slouží pouze jako podklady našich tvrzení. ...