Now showing items 1-1 of 1

    • Podporované zaměstnávání v Kraji Vysočina 

      Horáková, Jana (Jihočeská univerzita, 2008)
      Práce obsahuje teoretické i praktické zpracování problematiky podporovaného zaměstnávání. Je zaměřena na oblast Kraje Vysočina. Obsahově je členěna do dvou hlavních částí. V první (teoretické) části je definováno podporované ...