Now showing items 1-1 of 1

    • Přestupky ve světle nové legislativy 

      Příplata, Milan (Jihočeská univerzita, 2021)
      Hlavním cílem této práce je popsat novou právní úpravu týkající se přestupků, a následně porovnat novou a starou právní legislativu. Tedy s ohledem na zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, a ...