Now showing items 1-2 of 2

  • Problematika sociálních lůžek ve zdravotnickém zařízení 

   Matějková, Pavla (Jihočeská univerzita, 2007)
   Současná nízká vybavenost Rokycanského regionu sociálními a zdravotními službami nemotivuje obec k tomu, aby se podílela na financování jednotlivých zařízení, přestože se nachází na jejich území a poskytuje služby jejím ...
  • Změna v rámci prevence syndromu vyhoření v souvislosti se změnou legislativy. 

   Medlínová, Eva (Jihočeská univerzita, 2009)
   Práce se zabývá vzděláváním pracovníků v sociálních službách, kteří musí splňovat podle výše uvedeného zákona předepsané vzdělání nebo si vzdělání doplnit tzv. kvalifikačním kurzem pro pracovníky v sociálních službách. ...