Now showing items 1-1 of 1

    • Spektrum odborných služeb pro pěstounské rodiny 

      Dvořáková, Karla (Jihočeská univerzita, 2007)
      Ve své diplomové práci jsem se soustředila na nejrůznější formy práce s pěstounskými rodinami zaměřené na prevenci, poradenství a odbornou pomoc, které jsou povinni pořádat krajské úřady v rámci tzv. konzultací o výkonu ...