Now showing items 1-1 of 1

    • Postoje české veřejnosti k projektu "Lidé místo zdí". 

      Varga, Tibor (Jihočeská univerzita, 2010)
      Postoje české veřejnosti k projektu ''Lidé místo zdí'' Diplomová práce se zabývá výzkumem v oblasti delikvence mladistvých osob a jejich nápravou. Hlavními cíli diplomové práce bylo v rámci výzkumu zjištění postojů české ...