Now showing items 19-19 of 19

    • Změny ve výtěžnosti čerstvého sýra v závislosti na kvalitě mléka 

      Kala, Robert; Štětina, Jiří; Kořán, Jakub; Čurda, Ladislav; Samková, Eva; Bártová, Zuzana (Vysoká škola chemicko technologická, 2016)
      Hodnocení bylo provedeno na čerstvých sýrech vyrobených v laboratorních podmínkách. Cílem bylo sledovat především výtěžnost a aktivní kyselost sýra v závislosti na kvalitě mléka a teplotě při sýření. Syrové kravské mléko ...