Show simple item record

dc.contributor.authorMichálková, Helena
dc.date.accessioned2021-12-03T09:18:35Z
dc.date.available2021-12-03T09:18:35Z
dc.date.issued2010
dc.date.submitted2010-06-28
dc.identifier.urihttps://dspace.jcu.cz/handle/20.500.14390/18887
dc.language.isocze
dc.publisherJihočeská univerzitacze
dc.rightsBez omezení
dc.subjectStomiecze
dc.subjectpéče o stomiecze
dc.subjectsestracze
dc.subjectpsychické potřebycze
dc.subjectsociální potřebycze
dc.subjectStomaeng
dc.subjectstoma careeng
dc.subjectnurseeng
dc.subjectpsychic needseng
dc.subjectsocial needseng
dc.titleProblematika uspokojování potřeb klienta se stomiícze
dc.title.alternativeProblems of satisfying the needs of stoma clientseng
dc.typedisertační prácecze
dc.identifier.stag20505
dc.date.accepted2010-09-21
dc.description.departmentZdravotně sociální fakultacze
dc.thesis.degree-disciplinePrevence, náprava a terapie zdravotní a sociální problematiky dětí, dospělých a seniorůcze
dc.thesis.degree-grantorJihočeská univerzita. Zdravotně sociální fakultacze
dc.thesis.degree-namePh.D.
dc.thesis.degree-programSpecializace ve zdravotnictvícze
dc.description.gradeDokončená práce s úspěšnou obhajoboucze
dc.contributor.refereeIvanová, Kateřina
dc.contributor.refereeKment, Milan
dc.contributor.refereeMrázová, Alžběta
dc.description.defenceProtokol o obhajobě doktorské disertační práce Jméno studenta: Mgr. Helena Michálková Školitel: prof. PhDr. Valérie Tóthová, Ph.D., R.N. Název disertační práce: Problematika uspokojování potřeb klienta se stomií Datum konání obhajoby: 21.9.2010 Průběh obhajoby: 1. Předsedkyně komise představila studentku a zároveň studentce představila přítomné členy komise. 2. Studentka prezentovala svou disertační práci formou prezentace MS Power Point. Práce se zabývá problematikou stomií a zdravotně sociální problematikou těchto klientů. Studentka se soustředila na prezentaci výsledků, které získala pomocí kombinace kvalitativní a kvantitativní strategie. 3.Školitelka seznámila komisi se svým posudkem, který je kladný. 4.Přítomní oponenti seznámili komisi s posudky. Za nepřítomnou oponentku přečetla posudek předsedkyně komise. 5. Otázky: a/ Pro koho je vhodná irigace stomie? Re: pro klienty, kteří mají vysokou míru sebekontroly a intenzivní kontakt se stoma sestrou. b/ Jak byste zhodnotila pomůcky pro stomiky? Re: Stomici jsou velmi konzervativní, velmi pozitivní je vysoká informovanost a dostatečné proplácení. Jako negativní vidím tlak na využití pomůcek ve vztahu k finančnímu plánu nemocnice. Dále je problém s preskripcí obvodních lékařů. c/ Proč jste nepoužívala ošetřovatelské diagnózy? Re: Relevance zde byla popřena díky oboru Prevence, náprava a terapie zdravotní a sociální problematiky dětí, dospělých a seniorů, nejde o práci ve vztahu k ošetřovatelství. d/ Vysvětlete tvorbu výzkumu. (otázka z posudku doc. Ivanové) Re: Studentka obsáhle, přesně vysvětlila postup od kvalitativního výzkumu do kvantitativního výzkumu, včetně stanovení hypotéz. Frekvenční tabulky jasně obhájily postup tvorby hypotéz, které byly následně statisticky testovány. e/ Co je předmětem výzkumu? Re: Zkoumány byly názory stomiků a sester na život se stomií. f/ Prof. Hubík zásadně připomínkoval problém s předmětem práce a přes vysokou reliabilitu není zachována validita.ve výzkumné části. g/ Máte představu o způsobu úhrad pojišťovnou za práci stoma sester jako samostatnou pozici? Kam ji lze zařadit? Re: Stoma sestry fungují pod chirurgickými ambulancemi. h/ Jakou máte zkušenost se svépomocnými skupinami stomiků? Re: Funguje více klubů na Moravě (síť sdružení ILKO). Jako další postup se objevuje práce dobrovolníka stomika. V ČR jde o pilotní projekty. i/ Jaká je informovanost o výživě stomiků? Re: Informovanost je výborná, ukazuje se, že edukace je dobrá. Hodnocení : prospěla 7 prospěla - 1 neprospěla - 1 zdržuji secze


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record