Now showing items 1-1 of 1

    • Pohybové aktivity u seniorské populace v České republice 

      Martinek, Lukáš; Madarász, Štefan; Kovářová, Mária; Dvořáčková, Olga; Tóthová, Valérie (ALMIL s.r.o, 2016)
      Cílem příspěvku je zmapovat kvalitu a kvantitu pohybových aktivit u seniorské populace jako součást podpory zdraví a primární prevence nemocí. V tomto kontextu jsme se zaměřili i na preferenci pohybových aktivit. Metodika: ...