Now showing items 1-7 of 7

  • Kolorektální karcinom a primární prevence 

   Martinek, Lukáš; Dušičková, Tereza; Tóthová, Valérie (SAMOSATO s.r.o., 2016)
   Tato rešerše se zabývá problematikou primární prevence u kolorektálního karcinomu z pohledu výživy a pohybové aktivity. Kolorektální karcinom je onkologické onemocnění, jehož výskyt stále stoupá, nejen v České republice, ...
  • Kvalita a kvantita volnočasových pohybových aktivit u české populace 

   Martinek, Lukáš; Bóriková, Ivana; Farský, Ivan; Tóthová, Valérie; Žiaková, Katarína (Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, 2014)
   Cílem příspěvku je prezentovat skutečný stav kvality a kvantity volnočasových pohybových aktivit u populace v České republice. Ke sběru dat byl použit standardizovaný dotazník „International Physical Activity Questionnaire“. ...
  • Podpora pohybové aktivity – role sestry 

   Martinek, Lukáš; Kovářová, Mária; Tóthová, Valérie; Kimmer, David; Dvořáčková, Olga (Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta, 2016)
   Předkládaná studie se zabývala vlivem edukace v oblasti pohybových aktivit (PA) na modulaci zdraví. Za výzkumnou techniku byl zvolen experiment, do kterého bylo zahrnuto celkem 54 záměrně vybraných probandů ve věkovém ...
  • Pohybové aktivity u seniorské populace v České republice 

   Martinek, Lukáš; Madarász, Štefan; Kovářová, Mária; Dvořáčková, Olga; Tóthová, Valérie (ALMIL s.r.o, 2016)
   Cílem příspěvku je zmapovat kvalitu a kvantitu pohybových aktivit u seniorské populace jako součást podpory zdraví a primární prevence nemocí. V tomto kontextu jsme se zaměřili i na preferenci pohybových aktivit. Metodika: ...
  • Práce a studium v souvislosti s pohybovou aktivitou 

   Martinek, Lukáš; Ratislavová, Kateřina; Tóthová, Valérie (Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta zdravotnických studií, 2015)
   Studium a zaměstnání je v současnosti velmi diskutované téma. Vzhledem k tomu, že člověk v práci tráví téměř 1/3 svého života, je třeba této problematice přikládat důraz i z pohledu rozvoje hromadně vyskytujících se ...
  • Sedentary life in the context of educational attainment 

   Martinek, Lukáš; Tóthová, Valérie; Zeman, Marek (Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta, 2015)
   The article deals with the issue of sitting and sedentary lifestyles as a social problem of the healthy adult population of the Czech Republic in relation to the education achieved. The research sample consisted of 1,122 ...
  • Vybrané zdravotní ukazatele klientů centra prevence civilizačních chorob 

   Kimmer, David; null, null; Šedová, Lenka; Maňhalová, Jana; Kaas, Jiří; Martinek, Lukáš; Olišarová, Věra (Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta zdravotnických studií, 2016)
   V dnešní přetechnizované a neustále se rozvíjející průmyslové výrobě dochází ke kontinuálnímu zvyšování výskytu chorob, ke kterým dochází na základě nevhodného životního stylu. Cílem příspěvku je zmapovat vybrané zdravotní ...