Now showing items 1-2 of 2

  • Kolorektální karcinom a využití modelu M.E.Levine 

   Dušičková, Tereza; Martinková, Jana; Bártlová, Sylva; Puteková, Silvia; Tóthová, Valérie (Trnavská univerzita v Trnave, 2016)
   Článek se zabývá problematikou kolorektálního karcinomu z pohledu ošetřovatelského modelu M.E. Levine.
  • Vužití modelu Giger a Davidhizar u romské minority 

   Toumová, Kristýna; Martinková, Jana; Kimmer, David; Puteková, Silvia; Tóthová, Valérie (Trnavská univerzita v Trnave, 2016)
   Příspěvek vychází z projektu Grantové agentury Jihočeské univerzity, jehož součástí je také zmapování romské minority v České republice z pohledu zdravotně – sociální problematiky.