Now showing items 1-1 of 1

    • Umění a jeho hodnoty v životě člověka v pojímání Jana Pavla II. 

      Filip, Michal; Lisnik, Anton (Verbum - vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2014)
      Text článku poukazuje na myšlenkový odkaz papeže Jana Pavla II., který se týká oblasti umění a umělecké tvorby. Autor se rovněž zaměřuje na otázky vztahující se k objasnění pojímání klíčových esteticko-uměleckých kategorií ...