Show simple item record

dc.contributor.authorPártlová, Petracze
dc.contributor.authorDvořáková Líšková, Zuzanacze
dc.contributor.authorFelcan, Miroslavcze
dc.contributor.authorStraková, Jarmilacze
dc.contributor.authorVáchal, Jáncze
dc.contributor.authorPolomský, Jozefcze
dc.date.accessioned2021-05-05T06:30:52Z
dc.date.available2021-05-05T06:30:52Z
dc.date.issued2020eng
dc.identifier.issn2345-0282eng
dc.identifier.urihttps://dspace.jcu.cz/handle/20.500.14390/857
dc.description.abstractThe paper discusses a new approach to determining the economic potential of rural area on the example of the region of South Bohemia in the Czech Republic. The approach is based on a comprehensive economic model, consisting of four sub-models (SM). Such aggregate model is used as the basis for the analysis of regional economic potential. The SMs were defined by the Progressivity Index of the Economic Structure, Trend of the Economic Structure Index, Business Activity Rate and Recreation and Tourism Index. The mathematical-statistical method of Stepwise backward analysis was used as an analytical tool. During this stage, the data database from Ekotoxa was used. Practically, the first two SMs named were verified. Furthermore, the implementation of the results was designed and tested by the researchers. Two research objectives were fulfilled, namely the construction of summary and partial models, and the suitability of the analytical method tested are verified. Practical knowledge to deal with the situation in the region of South Bohemia was also obtained. The positively influencing factors for the economic potential of the region include the trend of increasing the number of people with university education, public transport services on weekdays, nursery facilities and population density. Negative factors include the natives and availability of secondary schools with the Maturita exam and landscape fragmentation. Within the mathematical modelling, it is possible to simulate the positive and negative response of additional inputs to the tested factors.eng
dc.formatp. 914-931eng
dc.language.isoengeng
dc.publisherEntrepreneurship and Sustainability Agencyeng
dc.relation.ispartofEntrepreneurship and Sustainability Issues, volume 8, issue: 2eng
dc.subjecteconomic potentialeng
dc.subjectrural spaceeng
dc.subjectStepwise backward analysiseng
dc.subjectSummary economic modeleng
dc.subjectSub-modeleng
dc.subjectekonomický potenicál, rurální prostor, Souhrnný ekonomický modelcze
dc.subjectSubmodelcze
dc.titleNEW APPROACH TO DETERMINING THE ECONOMIC POTENTIAL OF RURAL AREA ON THE EXAMPLE OF THE SOUTH BOHEMIAN REGION OF THE CZECH REPUBLICeng
dc.title.alternativeNový přístup ke stanovení ekonomického potenciálu venkovské oblasti na příkladu Jihočeského kraje v České republicecze
dc.typearticleeng
dc.identifier.obd43887747eng
dc.description.abstract-translatedPříspěvek pojednává o novém přístupu ke stanovení ekonomického potenciálu venkovské oblasti na příkladu Jihočeského kraje v České republice. Tento přístup je založen na komplexním ekonomickém modelu, který se skládá ze čtyř dílčích modelů (SM). Tento agregovaný model se používá jako základ pro analýzu regionálního ekonomického potenciálu. SM byly definovány indexem progresivity ekonomické struktury, trendem indexu ekonomické struktury, mírou podnikatelské aktivity a indexem rekreace a cestovního ruchu. Jako analytický nástroj byla použita matematicko-statistická metoda krokové zpětné analýzy. Během této fáze byla použita datová databáze od Ekotoxa. Prakticky byly ověřeny první dva jmenované SM. Vědci dále navrhli a otestovali implementaci výsledků. Byly splněny dva výzkumné cíle, a to konstrukce souhrnných a dílčích modelů a byla ověřena vhodnost testované analytické metody. Rovněž byly získány praktické znalosti k řešení situace v Jihočeském kraji. Mezi pozitivně ovlivňující faktory ekonomického potenciálu regionu patří trend zvyšování počtu lidí s vysokoškolským vzděláním, služeb hromadné dopravy ve všední dny, zařízení mateřských škol a hustoty obyvatelstva. Mezi negativní faktory patří rodáci a dostupnost středních škol s maturitní zkouškou a fragmentace krajiny. V rámci matematického modelování je možné simulovat pozitivní a negativní reakci dalších vstupů na testované faktory.cze
dc.peerreviewedyeseng
dc.publicationstatuspostprinteng
dc.identifier.doi10.9770/jesi.2020.8.2(55)eng
dc.relation.publisherversionhttp://jssidoi.org/jesi/article/737eng


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record