Show simple item record

dc.contributor.authorMráz, Petrcze
dc.contributor.authorHýbl, Mariancze
dc.contributor.authorHoštičková, Irenacze
dc.contributor.authorČurn, Vladislavcze
dc.date.accessioned2021-05-06T10:23:37Z
dc.date.available2021-05-06T10:23:37Z
dc.date.issued2020cze
dc.identifier.issn1214-5793cze
dc.identifier.urihttps://dspace.jcu.cz/handle/20.500.14390/877
dc.description.abstractVčela medonosná patří mezi nejvýznamnější opylovatele mnoha kulturních plodin i planě rostoucích rostlin po celém světě. Proto jejich stále častější plošné úhyny jsou velmi diskutovaným tématem. Jedním z nejvíce škodlivých činitelů podílejících se na těchto úhynech jsou včelí patogeny. V této souvislosti byl proveden screening nejčastěji se vyskytujících včelích patogenů, včetně houbových (Crithidia mellificae, Lotmaria passim, Nosema ceranae, Nosema apis, Ascosphaera apis), bakteriálních (Melissococcus plutonius, Panibacilus larvae) a virových (DWV, SBV, BQCV, ABPV, SBPV, CBPV) původců onemocnění v závislosti na typu krajiny v České republice. Mezi nejvíce rozšířené patogeny patří L. passim a N. ceranae a to zejména v městských lokalitách. Bakteriální původci onemocnění se vyskytovali v méně než 10% případů a opět nejvíce ve městech. Na druhou stranu virová onemocnění se více vyskytovala na venkově s dominantním zastoupením DWV. Menší zastoupení měli viry ABPV, SBV a BQCV.cze
dc.formatp. 24-27cze
dc.language.isoczecze
dc.publisherPracovní společnost návstavkových včelařůcze
dc.relation.ispartofModerní včelař, volume 2020, issue: 11cze
dc.subjectPatogenycze
dc.subjectPCRcze
dc.subjectscreeningcze
dc.subjectvčela medonosnácze
dc.subjecthoney beeeng
dc.subjectpathogenseng
dc.subjectPCReng
dc.subjectscreeningeng
dc.titleScreening včelích patogenů a vliv habitatu na zdravotní stav včelstevcze
dc.title.alternativeScreening of honey bee pathogens and the effect of habitat on the health of honey bee colonieseng
dc.typearticlecze
dc.identifier.obd43887236cze
dc.description.abstract-translatedThe honey bee is one of the most important pollinators of many crops and wild plants around the world. Therefore, their increasingly frequent deaths are a much-discussed topic. Bee pathogens are one of the most harmful factors involved in these deaths. In this context, the most common honey bee pathogens were screened, including fungal (Crithidia mellificae, Lotmaria passim, Nosema ceranae, Nosema apis, Ascosphaera apis), bacterial (Melissococcus plutonius, Panibacilus larvae) and viral (DWV, SBV, BQ SBPV, CBPV) pathogens depending on the type of landscape in the Czech Republic. The most common pathogens were L. passim and N. ceranae, especially in urban areas. Bacterial pathogens occurred in less than 10% of cases and again most in urban areas. On the other hand, viral diseases were more common in rural areas with a dominant proportion of DWV. ABPV, SBV, and BQCV viruses occurred less frequently.eng
dc.peerreviewedyescze
dc.publicationstatuspostprintcze
dc.relation.publisherversionhttps://www.modernivcelar.eu/cislo-2020-11cze


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record