Now showing items 1-2 of 2

  • Pohled dětské sestry na zdravotnické reformy 

   Abrmanová, Michaela (Jihočeská univerzita, 2015)
   Diplomová práce se zabývá analýzou probíhajících reforem zdravotnictví a sociální péče v České republice se zaměřením na dopady jednotlivých reformních kroků na poskytovatele a spotřebitele zdravotní péče. Zdravotnické ...
  • Problematika tišení bolesti u dětí předškolního věku 

   Abrmanová, Michaela; Olišarová, Věra; Schönbauerová, Andrea; Tóthová, Valérie (Ambit Media, 2020)
   Článek uvádí definici bolesti a zabývá se věkovými odlišnostmi ve vnímání a prožívání bolesti v dětském věku, možnostmi hodnocení bolesti a nefarmakologickými způsoby léčby bolesti u dětí.