Now showing items 1-1 of 1

    • Typy a kvalita sociálních služeb pro jedince se zrakovým postižením 

      Cahová, Blanka (Jihočeská univerzita, 2014)
      Tématem bakalářské práce jsou typy a kvalita sociálních služeb pro jedince se zrakovým postižením. Text si klade za cíl analyzovat kvalitu sociálních služeb z pohledu uživatelů se zrakovým postižením různých věkových skupin ...