Now showing items 1-1 of 1

    • Perzekuovaní adventisté sedmého dne v komunistickém Československu 

      Jadlovský, Pavel (Jihočeská univerzita, 2009)
      Práce se zabývá formami perzekuce vůči členům i církvi ASD v komunistickém Československu. Teoretická část popisuje možné formy perzekuce komunistické strany ke zmíněné církvi, ale i k jejím členům. Praktická část obsahuje ...