Now showing items 1-2 of 2

  • Chov České červinky v systému bez tržní produkce mléka 

   Nabytá, Michaela (Jihočeská univerzita, 2014)
   Práce je zaměřena na porovnání ekonomiky ve vybraném chovu české červinky chované v systému bez tržní produkce mléka (ŠZP Haklovy Dvory) s jinými komerčními chovy plemen masného skotu (aberdeen angus, limousine). Srovnávány ...
  • Vliv různých systémů ustájení v období porodu na mateřské chování masných krav 

   Nabytá, Michaela (Jihočeská univerzita, 2016)
   Cílem práce bylo provést etologické pozorování mateřského chování u plemenic masného skotu v období telení. Sledování proběhlo na farmě Milná,s užitkovým chovem masného skotu, v podmínkách 800 m n. m.,kde byla vytvořena ...