Now showing items 1-2 of 2

  • Řízení lidských zdrojů v organizacích poskytujících sociální služby 

   Pacáková, Tereza (Jihočeská univerzita, 2020)
   Tato diplomová práce je věnována tématu řízení lidských zdrojů se zaměřením na organizace poskytující sociální služby. Cílem práce bylo zjistit, jak je realizováno řízení lidských zdrojů v organizacích v sociální sféře z ...
  • Školní sociální práce postoje rodičů žáků základních škol 

   Pacáková, Tereza (Jihočeská univerzita, 2018)
   Tato bakalářská práce je věnována tématu školní sociální práce. Cílem práce bylo zjistit, jaké mají rodiče žáků základních škol názory na možné působení sociálního pracovníka na základních školách. Pojmy školní sociální ...