Now showing items 1-1 of 1

    • Prvky pedagogiky Marie Montessori v české mateřské škole 

      Račáková, Veronika (Jihočeská univerzita, 2011)
      Práce poukazuje na možnosti využití prvků Montessori pedagogiky v běžné mateřské škole. Teoretická část se věnuje alternativnímu směru Montessori, osobnosti Marie Montessori, jejímu pojetí dítěte a pedagogiky s veškerými ...