Now showing items 1-1 of 1

    • PŘÍNOS LITERATURY PRO RODIČE PRO JEJICH KOMUNIKACI S DĚTMI 

      Taflířová, Jana (Jihočeská univerzita, 2015)
      Bakalářská práce se zabývá přínosem literatury pro rodiče pro jejich komunikaci s dětmi. Cílem je zjistit, zda rodiče čtou literaturu, která jim pomůže při komunikaci s jejich dětmi a při výchově. V teoretické části jsou ...