Now showing items 1-1 of 1

    • Nové technologie v obchodě 

      Yumatova, Marina (Jihočeská univerzita, 2017)
      Ve své bakalářské práci jsem měla za cíl zhodnotit současné moderní technologie, používané jak na území České republiky, tak i v zahraničí, a následně na základě získaných dat zpracovat doporučení pro maloobchodníky ohledně ...