Now showing items 1-20 of 23

  • Animace ve WPF 

   Gažák, Filip (Jihočeská univerzita, 2010)
   Bakalářská práce "Animace ve Windows Presentation Foundation" se zabývá tvorbou grafických prvků a animací v modelu Windows Presentation Foundation. V teoretické části je popsána architektura a hlavní výhody modelu. V ...
  • Automatizace elektrických testů v automobilovém průmyslu 

   Egner, Jakub (Jihočeská univerzita, 2019)
   Diplomová práce "Automatizace elektrických testů v automobilovém průmyslu" se zabývá problematikou provádění elektrických testů v automobilovém průmyslu. V této práci je rozebrán obecný popis důvodů pro provádění elektrických ...
  • Implementace protokolu NCIP do informačního systému 

   Šimeček, Jan (Jihočeská univerzita, 2016)
   Tato práce se snaží popsat možnost implementace protokolu NISO Circulation Inter-change Protocol. V teoretické části bude zmíněna jeho historie, struktura a důležitost pro-tokolu. Dále zde bude zmíněn značkovací jazyk XML ...
  • Individualizované hodnocení nemovitostí 

   Šeps, Pavel (Jihočeská univerzita, 2018)
   Cílem práce je vytvořit aplikaci, která bude schopna vyhledat nemovitosti v dané oblasti na základě požadavků uživatele na potřebu bodů zájmu v okolí nemovitosti. Aplikace porovná požadavky od uživatele se všemi nemovitostmi ...
  • Indoor navigační systém 

   Bartoš, Michal (Jihočeská univerzita, 2020)
   Tématem této bakalářské práce je vytvoření mobilní aplikace, která uživatelům umožní vyhledání optimální trasy ve vnitřních prostorách budov Jihočeské univerzity s ohledem na parametry trasy. Teoretická část se zabývá ...
  • Informační panel pro výrobní linku 

   Pichl, Jan (Jihočeská univerzita, 2014)
   Tato bakalářská práce se zabývá vývojem zařízení, které umožňuje propagaci stavu výkonnosti výroby. Zobrazuje množství výrobků zhotovených na výrobní lince a tuto informaci porovnává se stanoveným plánem výroby. Součástí ...
  • Kryptologie v .Net 

   Psík, Tomáš (Jihočeská univerzita, 2010)
   Cílem této práce je ukázat jakým způsobem řešit různé kryptografické úlohy ve vývojovém prostředí .Net Framework v3.5. Práce je rozdělena do tří částí. První část je věnována přehledu prostředků které jsou přímo součástí ...
  • Mobilní aplikace jako součást grantu Photostruk - Analýza historických fotografií pro virtuální rekonstrukci kulturního dědictví v česko-bavorském příhraničí 

   Havel, Vilém (Jihočeská univerzita, 2021)
   Diplomová práce pojednává o návrhu a následném vývoji multiplatformní mobilní aplikace pro operační systémy Android a iOS. Aplikace byla vytvořena jako doplněk pro webovou aplikaci Photostruk. Tento projekt byl navržen pro ...
  • Pagination pro formuláře ASP.NET 

   Jelínek, Petr (Jihočeská univerzita, 2010)
   Tato bakalářská práce se zabývá stránkováním pro formuláře ASP.NET použitím aplikačního rámce ve verzi 3.5. Práce obsahuje 2 hlavní části. V první provedu průzkum oblíbenosti 5 různých druhů stránkování, vzhledem k jejich ...
  • Sí´tové protokoly a sockety 

   Balej, Marek (Jihočeská univerzita, 2010)
   Práce se bude zabývat síťovými protokoly a sockety a jejich využitím v programovacím jazyce C#. Bude se tedy zabývat programováním síťových aplikací na platformě .NET od firmy Microsoft a nástroji, které nám k tomu jazyk ...
  • Služby WCF 

   Eninger, Boris (Jihočeská univerzita, 2009)
   Cílem této práce je seznámit čtenáře s moderní technologií Windows Communication Foundation. Zájemci se prostřednictvím několika výukových lekcí dozví, jak vytvářet a nastavovat služby WCF. Práce mimo jiné popisuje některé ...
  • Systém pro automatický návrh hasičských vozidel 

   Kotnour, Tomáš (Jihočeská univerzita, 2020)
   Tématem práce je vytvoření systému pro automatický návrh hasičských vozidel. Návrh vozidla je založen na legislativních požadavcích, budoucích incidentech a charakteru krajiny. Zpracování současných událostí a způsob jakým ...
  • Technologie LINQ 

   Černý, Ondřej (Jihočeská univerzita, 2011)
   Práce se zabývá problematikou sjednoceného programovacího modelu LINQ a jeho použití v C#. Zkoumá jeho dopady na konvenční způsoby pracování s daty v objektově orientovaném programování. Obsahuje základní informace o všech ...
  • Tvorba aplikací typu klient/server pomocí Windows Communication Foundation 

   Kafka, Petr (Jihočeská univerzita, 2010)
   Tato bakalářská práce se zabývá využitím technologie Windows Communication Foundation pro tvorbu aplikací typu klient/server. Cílem práce je vytvoření česky psaných výukových materiálů, pomocí kterých se čtenář seznámí s ...
  • UML modelování 

   Kreuzman, Michal (Jihočeská univerzita, 2007)
   Bakalářská práce se zabývá návrhem modulární (rozšiřitelné) softwarové aplikace, která má primárně sloužit jako pomůcka pro výuku matematiky, fyziky a chemie pomocí animovaných trojrozměrných scén s využitím ...
  • Vytváření multiplatformních aplikací prostřednictvím Uno Platform 

   Kutil, Dominik (Jihočeská univerzita, 2021)
   Cílem práce je zmapovat aktuální situaci v oblasti tvorby multiplatformních aplikací, stručně popsat dostupné systémy a technologie a především představit v této oblasti poměrně nový framework, a to Uno Platform. ...
  • Vývoj 2D sidescrolling videohry pro operační systém Windows v prostředí Unity 

   Jírovec, Daniel (Jihočeská univerzita, 2021)
   Tato práce pojednává o vývoji 2D videohry v herním enginu Unity. Unity je softwarové prostředí, které umožňuje vývojářům vytvářet a exportovat hry pro celou řadu platforem. Práce teoreticky popisuje proces vytváření videohry, ...
  • Vývoj aplikace pro jednodeskový počítač 

   Duda, Ondřej (Jihočeská univerzita, 2017)
   Tématem bakalářské práce je naprogramování jednodeskového počítače Arduino Uno. Cílem je vyvinout ovládací software pro tuto desku, která využívá digitální a analogové příslušenství a sestavení elektrického obvodu. Teoretická ...
  • Vývoj aplikace pro řešení úloh lineárního programování pomocí nástroje Microsoft Solver Foundation 

   Vysušil, Pavel (Jihočeská univerzita, 2017)
   Práce popisuje vývoj počítačové aplikace, hry Sudoku, obsahující modul pro automatické vyřešení úlohy. Ten je navržen na základě matematického modelu definovaného jako úloha lineárního programování a řešen metodou Simplex. ...
  • Vývoj aplikace s využitím XNA Frameworku 

   Špringer, Petr (Jihočeská univerzita, 2018)
   Tématem této práce je naprogramování aplikace v XNA frameworku. Cílem je vytvořit hru pro více hráčů na jednom stolním počítači . Jedná se o 2D střílečku využívající sprity, vytvořené pomocí online editorů a programů na ...