Now showing items 1-1 of 1

    • Práce učitelů s ADHD dětmi a jejich integrace do kolektivu třídy 

      Domianová, Kateřina (Jihočeská univerzita, 2017)
      Bakalářská práce zkoumá hloubku znalostí o poruše ADHD v pedagogickém prostředí. Cílem práce bylo zmapovat vědomosti učitelů o syndromu ADHD vzhledem k stoupající tendenci této poruchy. Dále bylo zjišťováno, zda je lepší ...