Now showing items 1-1 of 1

    • Úloha rodiny v péči o děti s mentálním postižením 

      Caisová, Lucie (Jihočeská univerzita, 2011)
      Abstrakt CAISOVÁ, L. ?Úloha rodiny v péči o děti s mentálním postižením?. Bakalářská práce. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích. Teologická fakulta. Katedra psychologie. Vedoucí práce J. Ivanková. Klíčová slova: ...