Now showing items 1-1 of 1

    • Nákupní chování v oblasti m-Commerce 

      Fedorková, Tereza (Jihočeská univerzita, 2015)
      Téma mé diplomové práce se týká nákupního chování spotřebitelů v oblasti m-Commerce. Cílem této práce je na základě analýzy nákupního chování a postojů spotřebitelů zhodnotit potenciál tohoto prodejního kanálu na českém ...