Now showing items 1-2 of 2

  • Analýza trhu v odvětví služeb na příkladě malého podniku 

   Čížková, Jana (Jihočeská univerzita, 2009)
   Na dnešním trhu se pro firmu Bemos nabízí mnoho příležitostí, které mohou přinést firmě značené výnosy. Jedním z nich je například schopnost programování ústředen na dálku, čímž se podstatně snižují náklady, tudíž i cena ...
  • Management kvality ve vybrané organizaci 

   Dudová, Klára (Jihočeská univerzita, 2019)
   Cíle této diplomové práce s názvem "Management kvality ve vybrané organizaci" bylo předložení návrhů na zlepšení systému řízení kvality. Analýza vybraných oblastí systému managementu kvality byla provedena v nadnárodní ...