Now showing items 1-1 of 1

    • Analýza trhu v odvětví služeb na příkladě malého podniku 

      Čížková, Jana (Jihočeská univerzita, 2009)
      Na dnešním trhu se pro firmu Bemos nabízí mnoho příležitostí, které mohou přinést firmě značené výnosy. Jedním z nich je například schopnost programování ústředen na dálku, čímž se podstatně snižují náklady, tudíž i cena ...