Now showing items 1-1 of 1

    • Matematické modelování ceny zlata 

      Šmarda, Tomáš (Jihočeská univerzita, 2013)
      Tato bakalářská práce je zaměřena na matematické modelování ceny zlata. Po představení základních modelů Box-Jenkinsovi metodologie a modelů podmíněného rozptylu, byla časová řada modelována růstovým modelem náhodné ...