Now showing items 1-1 of 1

    • Podoby motivu destrukce: Herrmann - Zeyer - Kvapil 

      Johnová, Petra (Jihočeská univerzita, 2012)
      Práce porovnává ztvárnění motivického celku destrukce lidské existence u třech děl konce devatenáctého století. Předmětem analýzy jsou díla U snědeného krámu (Ignát Herrmann), Dům U tonoucí hvězdy (Julius Zeyer) a Princezna ...