Now showing items 1-5 of 5

  • Konvenční zobrazovací postupy v radiologii se zaměřením na gastrointestinální trakt (výukový program) 

   Čmucha, Karel (Jihočeská univerzita, 2007)
   Tato práce si klade za cíl vytvořit komplexní přehled a popis radiodiagnostic-kých vyšetřovacích metod trávicího traktu, který bude sloužit jako výukový program pro radiologické asistenty, aby se lépe orientovali v této ...
  • Možnosti zobrazení zápěstí při onemocnění artritidou 

   Šerá, Michaela (Jihočeská univerzita, 2010)
   Abstrakt Bakalářská práce na téma ''Možnosti zobrazení zápěstí při onemocnění artritidou'' se zabývá především jednotlivými modalitami, pomocí kterých můžeme diagnostikovat revmatoidní artritidu a jejich algoritmy. ...
  • Radiodiagnostické zobrazovací postupy kosti skalní 

   Stejskalová, Pavla (Jihočeská univerzita, 2009)
   Cílem práce je seznámit studenty s porovnáním radiodiagnostických speciálních zobrazovacích metod lebky a výpočetní tomografie. Dle hypotézy byla práce zaměřena na kost skalní a jejím zobrazování. Výzkum byl soustředěn ...
  • Radiologické zobrazovací metody ve veterinárním lékařství 

   Pivoňková, Klára (Jihočeská univerzita, 2015)
   Bakalářská práce se zabývá radiologickými zobrazovacími metodami ve veterinárním lékařství. Mezi zobrazovací modality používané ve veterinářství patří rentgen, ultrazvuk, výpočetní tomograf a magnetická rezonance. Tyto ...
  • Využití CT a MR k diagnostice a kontrole terapie fraktur OS SCAPHOIDEUM 

   Hegerová, Jindřiška (Jihočeská univerzita, 2007)
   Tématicky je tato práce členěna do tří částí. V úvodu jsem se zaměřila na popis anatomie zápěstí a os scaphoideum, na kinetiku karpu, mechanismus vzniku poranění, typy fraktur a jejich klasifikaci. Další oddíl obsahuje ...