Now showing items 1-11 of 11

  • Analýza předsezónní přípravy závodníků na horském kole v disciplínách cross-country a maraton 

   Doležal, Vladislav (Jihočeská univerzita, 2021)
   Cílem této bakalářské práce byla kompletní analýza všech tréninkových procesů během předsezónní přípravy v celém přípravném období cyklistů a následně analýza závodních výsledků v cyklistické sezóně 2019/2020 u závodníků ...
  • Efekt ozdravovacího procesu IBR ve vybraném stádě českého strakatého skotu 

   Pokorná, Lucie (Jihočeská univerzita, 2017)
   Bakalářská práce na téma "Efekt ozdravovacího procesu (IBR) ve vybraném stádě červenostrakatého skotu (JASANKA s.r.o.)" se zabývá onemocněním skotu ve stádě. Literární přehled práce je rozdělen do jednotlivých kapitol, ...
  • Historie dostihového sportu v Českých zemích 

   Myslivcová, Petra (Jihočeská univerzita, 2020)
   Diplomová práce se věnuje historii a vývoji dostihového sportu vČeských zemích, především od roku 1839, kdy byl založen Dostihový spolek. Pro pochopení souvislostí je zařazena i historie dostihového sportu ve světě od ...
  • Kampaně proti rasismu 

   Rožníčková, Iveta (Jihočeská univerzita, 2015)
   Předkládána diplomová práce s názvem Kampaně proti rasismu je zaměřena na analýzu autorských komentářů, které se objevují na webových stránkách www.youtube.com u videí s kampaněmi proti rasismu. Cílem této diplomové práce ...
  • Multikulturní vyučování 

   Prüherová, Jana (Jihočeská univerzita, 2012)
   Ve své bakalářské práci popisuji jaké uplatnění nachází multikulturní výuka a výchova v podmínkách českého školství. Práce je rozdělena na dvě části. V první, teoretické části, je vymezen pojem multikulturní výchova a ...
  • Názory občanů Novohradska na dobrovolnou imigraci cizinců do Čech a jejich sociální integraci . 

   Kolářová, Lenka (Jihočeská univerzita, 2014)
   Tato práce se zabývá studiem názorů české populace, přesněji občanů Novohradska na imigraci do ČR. Došli jsme k zajímavému závěru, že občané Novohradska, se kterými jsme pracovali ve své práci, nejsou dostatečně ztotožněni ...
  • Persekuce Židů na našem území v letech 1935 - 1942 

   Černá, Tereza (Jihočeská univerzita, 2010)
   Práce se zabývá persekucí Židů v letech 1935-1942 s ohledem na Protektorát Čechy a Morava, za jejíž symbol platí nechvalně proslulé norimberské rasové zákony z 15. září 1935, které odstavily židovské obyvatelstvo na samotný ...
  • Rasové předsudky u sociálních pracovníků 

   Dejmková, Vladimíra (Jihočeská univerzita, 2016)
   Tato práce se zabývá postoji sociálních pracovníků k rasovým předsudkům, zejména v osobním a profesním životě. Teoretická část charakterizuje ústřední termíny tématu práce, tedy pojmy rasa, předsudek a sociální pracovník ...
  • Soudobé koncepce výchovy k toleranci a multikulturalismu 

   Navrkalová, Anna (Jihočeská univerzita, 2011)
   Práce se věnuje pojmům souvisejícím s výchovou k toleranci a multikulturalismu, vymezení jejích hlavních myšlenek a cílů. Jsou zde uvedeny soudobé koncepce výchovy k toleranci. Konkrétně se jedná o naši republiku, státy ...
  • The Problem of Slavery and Race in The Adventures of Huckleberry Finn 

   Štěpánová, Adéla (Jihočeská univerzita, 2014)
   Tato práce zkoumá vyobrazení rasových problémů a otroctví v knize Marka Twaina Dobrodružství Huckleberryho Finna. Zobrazuje ambivalentní postoj Hucka, který je formován výchovou a obecnými názory tehdejší společnosti, k ...
  • Výchova ve školní družině jako pomoc dětem utvářet a rozvíjet postoje vůči příslušníkům jiných ras a etnik žijících na území České republiky 

   Peštová, Jana (Jihočeská univerzita, 2018)
   Účelem bakalářské práce je vytvořit vhodný program na zvolené téma pro školní družinu, který pomůže dětem s utvářením postojů vůči jiným etnickým skupinám. Teoretická část práce se zabývá původem a rasovým rozdělením lidí, ...