Now showing items 1-20 of 39

  • Analýza činnosti penzionu "U Vítovců" ve vztahu k cestovnímu ruchu 

   Vítovcová, Ivana (Jihočeská univerzita, 2012)
   Bakalářská práce se zabývá analýzou činnosti penzionu "U Vítovců" a současného stavu poskytovaných služeb zkoumaného podniku. Součástí práce je analýza současného stavu trhu ubytovacích a stravovacích zařízení ve vymezené ...
  • Analýza činnosti ubytovacího zařízení ve vztahu k cestovnímu ruchu 

   Večerková, Iveta (Jihočeská univerzita, 2011)
   Hlavním cílem bakalářské práce je analyzovat trh ubytovacích služeb v regionu Příbramsko, analyzovat současný produkt hotelu Hájek Příbram a na základě situační analýzy navrhnout doporučení pro rozvoj služeb v destinaci a ...
  • Analýza druhů a forem cestovního ruchu ve zvolené oblasti - Votice 

   Skopcová, Veronika (Jihočeská univerzita, 2010)
   Hlavním cílem bakalářské práce je analyzovat druhy a formy cestovního ruchu ve zvolené oblasti - Votice. Vedlejším cílem práce je navrhnout a inovovat nabídku a připravit produktový balíček. Vlastní dotazníkové šetření ...
  • Analýza rozvoje venkovského cestovního ruchu v České republice 

   Kušnerová, Kateřina (Jihočeská univerzita, 2012)
   Cílem práce je hodnocení nabídky služeb v rámci venkovského cestovního ruchu vzhledem k aktuálním potřebám trhu. Diplomová práce je zaměřena na analýzu podmínek při poskytování služeb cestovního ruchu v ubytovacích zařízeních ...
  • Analýza ubytovacích a stravovacích služeb v Českém Krumlově 

   Kambová, Monika (Jihočeská univerzita, 2009)
   Bakalářská práce je zaměřena na poskytované služby cestovního ruchu v Českém Krumlově. Na základě analýzy trhu cestovního ruchu je zmapována a vyhodnocena situace ubytovacích a stravovacích služeb. Dále je v práci přehled ...
  • Analýza ubytovacích a stravovacích služeb v Hluboké nad Vltavou 

   Dudáková, Jana (Jihočeská univerzita, 2009)
   Bakalářská práce se zabývá ubytovacími a stravovacími službami v Hluboké nad Vltavou. Hlavním cílem práce je analýza nabídky ubytovacích a stravovacích služeb ve zkoumané oblasti. Data získaná terénním šetřením, řízenými ...
  • Analýza ubytovacích a stravovacích služeb v oblasti Táborska 

   Vovsová, Jitka (Jihočeská univerzita, 2010)
   Bakalářská práce se zabývá ubytovacími a stravovacími službami v oblasti Táborska. Hlavním cílem práce je analýza trhu ubytovacích a stravovacích služeb. Data byla čerpána z primárních a sekundárních zdrojů. Z dat získaných ...
  • Analýza ubytovacích a stravovacích služeb v oblasti Klatovsko 

   Martínková, Zuzana (Jihočeská univerzita, 2010)
   Cílem bakalářské práce bylo zanalyzovat trh ubytovacích a stravovacích zařízení ve vymezené oblasti Klatovsko, zjistit počet těchto zařízení a úroveň poskytovaných služeb. Pro zhodnocení stávající situace bylo provedeno ...
  • Analýza ubytovacích a stravovacích služeb v oblasti Kutná Hora 

   Formánková, Zuzana (Jihočeská univerzita, 2010)
   Cílem práce bylo zanalyzovat trh ubytovacích a stravovacích služeb ve vymezené oblasti Kutná Hora. V práci byla použita sekundární a primární data. Z dat získaných z terenního šetření, řízených rozhovorů a vlastního ...
  • Analýza ubytovacích a stravovacích služeb v oblasti Lipensko 

   Semotamová, Petra (Jihočeská univerzita, 2010)
   Bakalářská práce se zabývá ubytovacími a stravovacími zařízeními v regionu Lipensko. Hlavním cílem práce je analýza trhu ubytovacích a stravovacích služeb ve zkoumané oblasti. Data byla získána pomocí dotazníkového šetření, ...
  • Analýza ubytovacích a stravovacích služeb v oblasti Písecko 

   Pojerová, Adéla (Jihočeská univerzita, 2010)
   Bakalářská práce se zabývá analýzou ubytovacích a stravovacích služeb ve vymezené oblasti Písecka a problematikou jejich poskytování, která je řešena jak ze strany poptávky, tak i nabídky. To umožnilo především terénní ...
  • Analýza ubytovacích a stravovacích služeb v oblasti Strakonicko 

   Linhartová, Monika (Jihočeská univerzita, 2010)
   Bakalářská práce podrobně popisuje ubytovací a stravovací služby v oblasti Strakonicko. Cílem práce bylo zanalyzovat nabídku ubytovacích a stravovacích zařízení ve vymezené oblasti. To umožnilo především vlastní zkoumání ...
  • Analýza ubytovacího zařízení ve zvoleném regionu - Šumava 

   Šubrtová, Kateřina (Jihočeská univerzita, 2009)
   Cílem diplomové práce bylo provézt analýzu nabídky ubytovacích služeb na Horské Kvildě, srovnání kvality a cenové dostupnosti těchto služeb. Dílčím cílem je analyzovat současný stav vybraného ubytovacího zařízení Lovecká ...
  • Ekologicky šetrné ubytování ve vybrané oblasti 

   Korousová, Marie (Jihočeská univerzita, 2017)
   Ekologicky šetrné ubytování ve vybrané oblasti - Cílem práce je identifikace šetrných přístupů v nabídce ubytování šetřené oblasti a posouzení významu šetrných přístupů ve strategii podniků nabízejících ubytování, vyzvednout ...
  • Glamping jako nový trend v ubytovacích službách 

   Chárová, Nikola (Jihočeská univerzita, 2019)
   Bakalářské práce se zabývá popisem nového trendu ubytovacích služeb. Úvodní část je zaměřena na vymezení základních pojmů a tedy vysvětlení samotného glampingu. Dále je v práci popsán stav glampingu v ČR a zahraničí. Pro ...
  • Hotel jako součást infrastruktury destinace cestovního ruchu (hotel Knížecí rybník) 

   Nováková, Lucie (Jihočeská univerzita, 2012)
   Bakalářská práce se zabývá začleněním hotelu Knížecí rybník do infrastrukturní vybavenosti destinace Táborsko. Proběhly analýzy vnějšího a vnitřního prostředí hotelu. Na základě zjištěných poznatků byla navržena možná ...
  • Infrastruktura podniků ubytovacích a stravovacích služeb v oblasti Blatensko 

   Jíchová, Kristýna (Jihočeská univerzita, 2013)
   Bakalářská práce se zabývá analýzou infrastruktury podniků ubytovacích a stravovacích služeb v oblasti Blatenska a definuje možnost dalšího rozvoje zkoumaných podniků na základě průzkumu zákaznických potřeb, vyjádření ...
  • Infrastruktura podniků ubytovacích a stravovacích služeb v oblasti DSO Severní Písecko 

   Fořtová, Zuzana (Jihočeská univerzita, 2013)
   Bakalářská práce analyzuje infrastrukturu podniků ubytovacích a stravovacích služeb ve vybraném území a definuje možnosti dalšího rozvoje zkoumaných podniků ve vybrané oblasti mikroregionu DSO Severní Písecko na základě ...
  • Inovace služeb ve vybraném podniku 

   Šimanová, Michaela (Jihočeská univerzita, 2013)
   Hlavním cílem diplomové práce byla analýza poskytovaných služeb v lázeňském domě TOSCA v Karlových Varech. Dále hodnocení spokojenosti zákazníků s poskytovanými službami. Dále byl zjišťován jejich zájem o rozšíření nabídky ...
  • Kulturní rozdíly mezi oblastmi světa ve vztahu k hotelnictví a gastronomii 

   Průšová, Lucie (Jihočeská univerzita, 2011)
   Bakalářská práce se zabývá analýzou kulturních rozdílů mezi oblastmi světa (mezi USA a ČR) ve vztahu k hotelnictví a gastronomii. Bylo provedeno terénní šetření, ve kterém byly zjišťovány přání a potřeby potenciálních ...