Now showing items 1-1 of 1

    • Rovné příležitosti mužů a žen na trhu práce na Táborsku 

      Buriánková, Hana (Jihočeská univerzita, 2011)
      Bakalářská práce se zabývá problematikou rovnosti mužů a žen na trhu práce. V teoretické části je rozpracována otázka genderových stereotypů, dále legislativní úprava rovnosti na trhu práce a programy vytváření rovných ...