Show simple item record

dc.contributor.advisorSamková, Eva
dc.contributor.authorBaldíková, Eva
dc.date.accessioned2021-11-30T11:08:54Z
dc.date.available2021-11-30T11:08:54Z
dc.date.issued2013
dc.date.submitted2013-04-26
dc.identifier.urihttps://dspace.jcu.cz/handle/20.500.14390/12587
dc.description.abstractPekařské kvasinky (Saccharomyces cerevisiae) byly magneticky modifikovány třemi různými způsoby, a sice povrchovou modifikací buněk magnetickými kapalinami, zabudováním buněk do magnetického alginátu a kovalentní imobilizací na částice magnetického chitosanu. U všech typů byla testována schopnost rozkladu H2O2, přičemž se ukázalo, že nejvíce peroxidu vodíku degradují buňky modifikované magnetickými kapalinami (84-95%), zatímco účinnost stejného množství buněk modifikovaných ostatními způsoby se pohybuje v daleko nižších hodnotách (40-60%). Kovalentní imobilizací na částice magnetického chitosanu byl vytvořen zcela nový biokompozitní materiál, u něhož byla zkoušena adsorpce krystalové violeti a safraninu O. Zjistilo se, že samotný magnetický chitosan neadsorbuje žádná barviva, tudíž veškerá adsorpce připadá na imobilizované kvasinky. Maximální adsorpční kapacity byly stanoveny pomocí Langmuirovy izotermy na 69,4 mg/g pro krystalovou violeť a 99,0 mg/g pro safranin O.cze
dc.format74 s.
dc.format74 s.
dc.language.isocze
dc.publisherJihočeská univerzitacze
dc.rightsBez omezení
dc.subjectadsorbentcze
dc.subjectalginátcze
dc.subjectimobilizacecze
dc.subjectmagnetická modifikacecze
dc.subjectmagnetická kapalinacze
dc.subjectmagnetický chitosancze
dc.subjectmagnetitcze
dc.subjectS. cerevisiaecze
dc.subjectadsorbenteng
dc.subjectalginateeng
dc.subjectimmobilizationeng
dc.subjectmagnetic chitosaneng
dc.subjectmagnetic fluideng
dc.subjectmagnetic modificationeng
dc.subjectmagnetiteeng
dc.subjectS. cerevisiaeeng
dc.titleMagnetická modifikace mikrobiálních buněkcze
dc.title.alternativeMagnetic modification of microbial cellseng
dc.typediplomová prácecze
dc.identifier.stag29194
dc.description.abstract-translatedBaker´s yeast (Saccharomyces cerevisiae) were magnetically modified by three different methods, namely, surface modification by magnetic fluid, entrapment of cells into alginate and covalent immobilization on particles of magnetic chitosan. The ability of H2O2 decomposition was tested for all types of modification. It is apparent that the most amount of hydrogen peroxid was degraded by magnetic fluid - modified cells (84-95%), while the efficiency of cell which were modified by other methods was much lower (40-60%). Thanks to immobilization on particles of magnetic chitosan, we made completely new type of magnetic material, which was tested for adsorption of Crystal violet and Safranin O. It was founded that magnetic chitosan adsorbs no dyes, so all adsorption belongs to immobilized yeast. The maximum adsorption capacities were determined using Langmuire isotherm at 69,4 mg/g for Crystal violet and 99,0 mg/g for Safranin O.eng
dc.date.accepted2013-06-18
dc.description.departmentZemědělská fakultacze
dc.thesis.degree-disciplineŽivočišné biotechnologiecze
dc.thesis.degree-grantorJihočeská univerzita. Zemědělská fakultacze
dc.thesis.degree-nameIng.
dc.thesis.degree-programZemědělské inženýrstvícze
dc.description.gradeDokončená práce s úspěšnou obhajoboucze


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record