Show simple item record

dc.contributor.advisorPešek, Milan
dc.contributor.authorJurák, Ondřej
dc.date.accessioned2021-12-08T07:13:57Z
dc.date.available2021-12-08T07:13:57Z
dc.date.issued2012
dc.date.submitted2012-04-27
dc.identifier.urihttps://dspace.jcu.cz/handle/20.500.14390/29443
dc.description.abstractV teoretické části bakalářské práce byla formou literární rešerše zpracována základní charakteristika sacharidů. Dále byly popsány vlastnosti základních obilovin a výrobků cereálního charakteru, včetně kapitoly o trávení a vstřebávání sacharidů v lidském organizmu. Poslední část popisuje cereální výrobky, především snídaňové cereálie, jejich výskyt a význam ve výživě žáků a studentů. Cílem výzkumné části bakalářské práce bylo realizovat a analyzovat dotazníkovou akci v souboru - žáků vyššího stupně základních škol a studentů vysokých škol zaměřenou na ověření znalostí o sacharidech, cereáliích a jejich konzumaci. Prvním dílčím cílem bylo zjistit zájem o různé druhy cereálních výrobků u žáků vyššího stupně základních škol a studentů vysokých škol. Druhým dílčím cílem bylo vlastní porovnání stravovacích návyků žáků škol a studentů. Na základě vytýčených cílů byly zformulovány tři pracovní hypotézy, které byly výzkumem ověřeny. Platnost první hypotézy, která zní, že žáci druhého stupně základních škol mají nižší znalosti o sacharidech a výrobcích cereálního charakteru než studenti vysokých škol, byla analýzou odpovědí z dotazníkového šetření potvrzena. Druhá hypotéza - studenti vysokých škol preferují snídaňové cereálie více než žáci vyššího stupně základních škol, byla rovněž verifikována. Při analýze odpovědí na otázky související se třetí hypotézou - žáci vyššího stupně základních škol mají lepší dopolední stravovací návyky než studenti vysokých škol, bylo šetřením vyvráceno, neboť studenti vysokých škol mají lepší snídaňové stravovací návyky než žáci základních škol. Ti zase mají lepší stravovací návyky při svačinách.cze
dc.language.isocze
dc.publisherJihočeská univerzitacze
dc.rightsBez omezení
dc.subjectsacharidycze
dc.subjectobilovinycze
dc.subjectsnídaňové cereáliecze
dc.subjectzdravá výživacze
dc.subjectstravovací návykycze
dc.subjectžácicze
dc.subjectstudenticze
dc.subjectsacharideeng
dc.subjectcerealeng
dc.subjectbreakfast cerealeng
dc.subjecthealthy nutritioneng
dc.subjecteating habitseng
dc.subjectpupilseng
dc.subjectstudentseng
dc.titleSacharidy ve výživěcze
dc.title.alternativeRol of sacharides in nutritioneng
dc.typebakalářská prácecze
dc.identifier.stag27441
dc.description.abstract-translatedIn the theoretical part of the bachelor thesis basic characteristics of the sacharides were handled by form of literary searches. Further, the properties of basic cereals and cereal products were described, including the chapter about digestion and absorption of carbohydrates in the human organism. Last part describes cereal products, especialy breakfast cereals, their prevalence and importance in the diet of school pupils and students. The aim of the research part of the bachelor thesis was to realize and analyse a questionnaire survey in the segments - pupils of higher grades of elementary schools and students of universities, focusing on the validation of the knowledge about carbohydrates, cereals and its consumption. The first partial aim was to determine the interest of pupils of higher grades of elementary schools and students of universities in different kinds of cereals products. The second partial aim was the comparison of the dieatary habits of pupils and students. On the basis of targeted objectives, three working hypotheses were formulated and verified. The validity of the first hypothesis - pupils of the second level of elementary schools have less knowledge about carbohydrates and cereals products than the students of universities, was confirmed by the analysis of responses from the questionnaires. The validity of the second hypothesis - students of universities prefer breakfast cereals more than pupils of higher grades of elementary schools, has also been confirmed. During the analyses of answers related to the third hypothesis - pupils of higher grades of elementary schools have better forenoon eating habits, than students of universities, it was found that students of universities have better eating habits than pupils of elementary schools, however pupils have better eating habits during snacks.eng
dc.date.accepted2012-06-01
dc.description.departmentPedagogická fakultacze
dc.thesis.degree-disciplineVýchova ke zdravícze
dc.thesis.degree-grantorJihočeská univerzita. Pedagogická fakultacze
dc.thesis.degree-nameBc.
dc.thesis.degree-programSpecializace v pedagogicecze
dc.description.gradeDokončená práce s úspěšnou obhajoboucze


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record