Show simple item record

dc.contributor.advisorNosková, Milena
dc.contributor.authorNagyová, Helena
dc.date.accessioned2021-12-08T10:09:42Z
dc.date.available2021-12-08T10:09:42Z
dc.date.issued2016
dc.date.submitted2016-05-09
dc.identifier.urihttps://dspace.jcu.cz/handle/20.500.14390/32761
dc.description.abstractTématem bakalářské práce je přechylování příjmení v českém jazyce. Práce je rozdělena do dvou částí. V teoretické části je zahrnuto všeobecné poučení o přechylování a zákonech spravujících tuto problematiku. Dále je podstatná část věnována teoretickému seznámení s pravidly přechylování a skloňování jednoslovných i víceslovných příjmení. Konec teoretické části je věnován problematice přechylování z pohledu lingvistů, a také poučení o začleňování cizích a orientálních osobních jmen do češtiny. Druhá polovina práce obsahuje výzkumnou část zpracovanou kvantitativním šetřením pomocí anonymního dotazníku, jenž byl rozdán respondentům tří věkových kategorií. Cílem práce je zjištění, zda respondenti upřednostňují přechýlená či nepřechýlená příjmení, a zda existuje vztah mezi názory respondentů a jejich věkem.cze
dc.format73 s. (125 147 znaků)
dc.format73 s. (125 147 znaků)
dc.language.isocze
dc.publisherJihočeská univerzitacze
dc.rightsBez omezení
dc.subjectpřechylování - skloňování - příjmení - pravidla - zákonycze
dc.subjectformation of feminines - declension - surnames - rules - lawseng
dc.titlePřechylování příjmení v českém jazycecze
dc.title.alternativeGender Inflection in the Czech Languageeng
dc.typebakalářská prácecze
dc.identifier.stag44074
dc.description.abstract-translatedThis bachelor thesis is focused mainly on formation of feminines in the Czech language. The paper is divided into two parts. Theoretical part pays attention to the general information about gender inflection and laws related to this problematic. Essential part engages in the theoretical familiarization with formation of feminines rules and declension of one-word and multi-word surnames. The end of this thesis contains some linguists´ opinions to this problematic as well as a brief description of spelling of foreign first names and their integration to the Czech language. The second part of this thesis is practical and is processed via quantitative survey using nameless questionnaire which has been distributed to three age categories. The aim of this paper is to find out whether respondents agree with the formation of feminines or not and also whether the relation between attitude and age exists.eng
dc.date.accepted2016-06-22
dc.description.departmentPedagogická fakultacze
dc.thesis.degree-disciplineČJu-AJucze
dc.thesis.degree-grantorJihočeská univerzita. Pedagogická fakultacze
dc.thesis.degree-nameBc.
dc.thesis.degree-programSpecializace v pedagogicecze
dc.description.gradeDokončená práce s úspěšnou obhajoboucze


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record