Show simple item record

dc.contributor.advisorBartoš, Petr
dc.contributor.authorStaněk, Jakub
dc.date.accessioned2023-03-07T12:17:48Z
dc.date.available2023-03-07T12:17:48Z
dc.date.issued2019
dc.date.submitted2019-04-15
dc.identifier.urihttps://dspace.jcu.cz/handle/20.500.14390/41774
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá problematikou simulace vedení tepla odlišnými druhy pevných materiálů za pomocí programu COMSOL Multiphysics. Práce se skládá ze tří tematických celků. V první části je stručně popsán princip vedení tepla a jeho základní fyzikální veličiny potřebné ke správnému definování simulace. Druhá část se zaměřuje na samotný software, jeho funkce, přídavné moduly a popis jednotlivých kroků, které je potřeba vykonat pro vytvoření modelu. V poslední části je popsán celý proces vytváření multifyzikální úlohy umožňující simulovat vedení tepla v konkrétním materiálu v závislosti na čase.cze
dc.language.isocze
dc.publisherJihočeská univerzitacze
dc.rightsBez omezení
dc.subjectCOMSOL Multiphysicscze
dc.subjectteplocze
dc.subjectprostupcze
dc.subjectmodelovánícze
dc.subjectCOMSOL Multiphysicseng
dc.subjectheateng
dc.subjecttransmissioneng
dc.subjectsimulationeng
dc.titleStudium vedení tepla metodami počítačového modelovánícze
dc.title.alternativeStudy of heat conduction by computer modeling methodseng
dc.typediplomová prácecze
dc.identifier.stag56841
dc.description.abstract-translatedThis diploma thesis is concerned with a problem of the line heat simulation by different kinds of materials with computer - aided COMSOL Multiphysics. The thesis is composed of three thematic units. In the first part there is a line heat principle shortly described and his basic physical quantities which are necessary for correct defining of the simulation. The second part is concerned with the software, its function, auxiliary modulus and a description of single actions, which are essential for making of the model. In the last part there is the whole process of the multiphysical task creation that enables to simulate line heat in a specific material in reliance on time.eng
dc.date.accepted2019-05-28
dc.description.departmentFakulta zemědělská a technologickácze
dc.thesis.degree-disciplineZemědělská a dopravní technikacze
dc.thesis.degree-grantorJihočeská univerzita. Fakulta zemědělská a technologickácze
dc.thesis.degree-nameIng.
dc.thesis.degree-programZemědělské inženýrstvícze
dc.description.gradeDokončená práce s úspěšnou obhajoboucze


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record