Show simple item record

dc.contributor.advisorBeran, Jan
dc.contributor.authorTomková, Michaela
dc.date.accessioned2023-03-07T12:17:49Z
dc.date.available2023-03-07T12:17:49Z
dc.date.issued2019
dc.date.submitted2019-04-15
dc.identifier.urihttps://dspace.jcu.cz/handle/20.500.14390/41776
dc.description.abstractCílem práce bylo analyzovat vybrané vlivy na růst telat vybraného stáda masného plemene skotu aberdeen angus na farmě Mýto u Hořic na Šumavě za sledované období 6 let (2012 - 2017 včetně). Do hodnocení bylo zahrnuto celkem 242 čistokrevných telat plemene aberdeen angus narozených ve sledovaném období. U telat byla zjišťována hmotnost při narození, ve 120, 210 a 365 dnech. Následně byl soubor telat vytříděn podle pohlaví, roku narození, měsíce narození, pořadí porodu, individuality otce a exteriéru matky. Data byla statisticky zpracována v programu Microsoft excel a vyhodnocena v programu Statsoft Statistica. Při konfrontaci s celostátním průměrem publikovaným v uzávěrkách KUMP (kontroly užitkovosti masného skotu) vykazovala sledovaná telata vždy nižší hmotnost při narození, ale naopak vyšší hmotnosti ve 120, 210 a 365 dnech. Při hodnocení vlivu roku narození na růst telat bylo zjištěno, že nejlepších výsledků dosahovala telata narozená v letech 2012 a 2013. Nejvhodnějšími měsíci pro telení plemenic plemene aberdeen angus ve sledovaném chovu byli měsíce únor až duben. Z hlediska pořadí porodu dosahovaly nejlepších výsledků telata narozená kravám po třetím otelení. Nejhorších výsledů dosáhla telata prvotelek a krav po devátém otelení. Nejlepším plemenným býkem v chovu s ohledem na růstovou schopnost telat byl plemeník ZAA 916. Z hlediska snadnosti porodů vykazoval nejlepší výsledky plemeník PAA 027. V případě vlivu exteriéru matek na růstovou schopnost telat nebyl prokázán žádný významný rozdíl.cze
dc.format73 s.
dc.format73 s.
dc.language.isocze
dc.publisherJihočeská univerzitacze
dc.rightsBez omezení
dc.subjectmasný skotcze
dc.subjectaberdeen anguscze
dc.subjectprůměrná hmotnostcze
dc.subjectotelenícze
dc.subjectbeef cattleeng
dc.subjectaberdeen anguseng
dc.subjectaverage weighteng
dc.subjectcalvingeng
dc.titleVybrané vlivy na růst telat masného skotucze
dc.title.alternativeSelected influences on the growth of cattle calveseng
dc.typediplomová prácecze
dc.identifier.stag57388
dc.description.abstract-translatedThe aim of this work was to analyze selected effects on the growth of calves of a selected herd of aberdeen angus cattle in Mýto farm in Hořice na Šumavě for the monitored period of 6 years (2012 - 2017). A total of 242 pure-bred calves of the aberdeen angus breed born during the reference period was included in the evaluation. Birth weight, weight at 120, 210 and 365 days were determined in calves. Subsequently, the group of calves was sorted by sex, year of birth, month of birth, birth order, father's individuality and mother's exterior. The data were statistically processed in Microsoft Excel and evaluated in Statsoft Statistica. When confronted with the national average published in the KUMP deadlines, the observed calves always had a lower birth weight, but higher weight at 120, 210 and 365 days. When evaluating the effect of the year of birth on calf growth, it was found that calves born in 2012 and 2013 achieved the best results. The best months for calving aberdeen angus breeds on the monitored breed were February to April. In terms of birth order, calves born to cows after the third calving achieved the best results. The worst results were achieved by calves from heifers and cows after the ninth calving. The best breeding-bull in breed regarding to the growth ability of calves was the sire ZAA 916. The PAA 027 sire showed the best results in terms of ease of delivery. There was no significant difference in the effect of maternal exterior on the growth ability of calves.eng
dc.date.accepted2019-06-12
dc.description.departmentFakulta zemědělská a technologickácze
dc.thesis.degree-disciplineZootechnikacze
dc.thesis.degree-grantorJihočeská univerzita. Fakulta zemědělská a technologickácze
dc.thesis.degree-nameIng.
dc.thesis.degree-programZootechnikacze
dc.description.gradeDokončená práce s úspěšnou obhajoboucze


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record